De persoonsgegevens zullen uiterlijk 4 weken nadat de sollicitatie procedure is beëindigd worden verwijderd.
Echter met uw toestemming zullen de gegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatie procedure worden bewaard.
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
Zuid Nederlands Installatiebedrijf b.v. zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.