De cao van een werkvoorbereider installatietechniek

Als werkvoorbereider in de installatietechniek val je onder de cao Metaal en Techniek. Maar wat houdt dit nu precies in? Allereerst de afkorting cao; deze staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. ‘Collectief’ betekent dat de afspraken in een cao gelden voor alle werknemers in een bepaalde sector of bedrijf, in dit geval de installatietechniek. In een cao staan de afspraken die de vakbonden voor jou met werkgevers gemaakt hebben. In die zin kun je het zien als een contract waarin de afspraken staan over jouw loon, werktijden, toeslagen, vakantie, scholing en pensioen.

Binnen de sector Metaal en Techniek (klein metaal) bestaan er vijf verschillende cao’s. Het gaat hierbij om de cao’s voor technisch installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, carrosseriebedrijven, isolatiebedrijven en de goud- en zilvernijverheid. Alle vijf de cao’s hebben hetzelfde A-gedeelte. In het A-gedeelte staan de algemeen geldende afspraken voor de hele sector over bijvoorbeeld salaris of vakantiedagen. Het B-gedeelte van de cao Metaal en Techniek is voor de verschillende bedrijfstakken anders. Hierin staan de eigen afspraken per bedrijfstak. Bijvoorbeeld over gereedschapsvergoeding of specifieke bijlagen over veiligheid.

Hoe lang is de cao van een werkvoorbereider installatietechniek geldig?

Een cao heeft vaak een looptijd van één of enkele jaren, maar nooit meer dan 5 jaar. Is er na het aflopen van de afgesproken cao-periode nog geen nieuwe cao? Dan blijft de oude cao gelden. De huidige cao voor technische installatiebedrijven (cao Metaal en Techniek) loopt van september 2019 tot oktober 2021.

De salaristabellen in de cao Metaal en Techniek

In de cao Metaal en Techniek vind je twee soorten salaristabellen. Eén voor vierwekensalarissen en één voor maandsalarissen. Omdat dit zogenaamde ‘minimum schalen’ zijn, mag je niet minder verdienen dan de bedragen die daar genoemd zijn. Meer mag wel. Per loonsverhogingsmoment moet je in een andere tabel kijken. De lonen stegen per 1 december 2019 met 3,5%. Per 1 juli 2020 met 3,5%. En per 1 maart 2021 stijgen de salarissen met 0,93%. Per 2021 is er een eenmalige uitkering van €306,-. Let er dus op dat je de tabel kiest die geldig is op de datum die je zoekt. De looptijd staat boven elk tabel aangegeven. Kijk ook goed of het gaat om een maandtabel of een vierwekentabel.

Salarisschalen, functiegroepen en functiejaren

Elke werkgever die onder de cao Metaal en Techniek valt, deelt zijn werknemers in volgens een functie-indeling. Je werkgever moet jou vertellen binnen welke functiefamilie en -groep jouw werkzaamheden vallen. Dit kun je ook terugvinden in het ‘Handboek functie-indeling voor de Metaal en Techniek’. Een functiefamilie waar je als werkvoorbereider installatietechniek bijvoorbeeld onder kan vallen, is het bedrijfsbureau. Op basis daarvan kun je ingedeeld worden in functiegroep 5 tot en met 11. Dit is mede afhankelijk van jouw ervaring, opleiding, of je leiding gaat geven, enzovoorts. De functiegroep waar jij in valt, staat gelijk aan een salarisschaal (schaal D tot en met J). Aan de hand van je functiejaren, vanaf het moment waarop je de functie bent gaan uitoefenen, heb je elk jaar automatisch recht op een functiejaar tot je het maximumloon in de schaal hebt bereikt.

Je werkgever kan jou, op grond van jouw werkzaamheden, tussentijds ook in een andere functie plaatsen. Dit gebeurt uiteraard altijd in goed overleg. Wanneer je dan een lagere functie gaat vervullen, moet je volgens de cao’s Metaal en Techniek nog minstens 3 betalingsperioden (vierwekelijks of maandelijks) het salaris blijven ontvangen dat je in de vorige functie verdiende.

Wat heb je als werkvoorbereider installatietechniek aan een cao?

Naast de arbeidsovereenkomst die je met je werkgever hebt, heb je zeker iets aan de afspraken in je cao. Zonder cao heb je namelijk alleen de minimale bescherming van de wet. De cao voor de installatietechniek zorgt dus voor een betere bescherming van jou als werknemer. Daarmee is de cao ook meteen belangrijker dan jouw arbeidscontract met je werkgever. Wanneer je werkgever iets in jouw contract zet wat de cao niet toelaat, dan gaat de cao voor. Aan de andere kant mag je arbeidscontract vaak wel in jouw voordeel afwijken van de cao. Een werkgever mag je, zoals gezegd, bijvoorbeeld een hoger loon geven dan het minimum dat de cao aangeeft.

Je arbeidscontract geldt alleen voor jou, de cao voor de hele sector. Met een cao krijg je vaak meer vakantiedagen, regelmatig een loonsverhoging of toeslag voor overwerk. Ook regelt een cao vaak je pensioen en doorbetaling bij ziekte. Met een cao ben je dus beter af. Daarnaast geeft een cao meer rust op de arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers weten dankzij een cao welke afspraken, rechten en plichten er zijn. Dit voorkomt conflicten.

Hoe ga je als werkvoorbereider installatietechniek met de cao afspraken om?

De naleving van de cao begint bij jezelf en je collega’s. Wanneer jouw werkgever een loopje neemt met de cao afspraken, is het aan jou om dit bij je werkgever aan te kaarten. Om hierin sterker te staan kun je dit doen in overleg met de ondernemingsraad en andere (kader)leden in je bedrijf. Meestal ben jij namelijk niet de enige die benadeeld wordt als een werkgever die zich niet aan de cao afspraken houdt. Ook je collega’s zijn hier dan vaak de dupe van. Als je werkgever de cao overtreedt en je komt intern niet tot een oplossing, kun je samen met je collega’s aankloppen bij een vakbond voor hulp of ondersteuning.