Wat doet een werkvoorbereider precies?

Als werkvoorbereider ben je een belangrijke schakel binnen een organisatie. Je bent namelijk verantwoordelijk voor de coördinatie en het beheer van verschillende projecten. Jij zorgt dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om de werkzaamheden te kunnen starten. Meestal ga je als werkvoorbereider aan de slag bij een technisch bedrijf. Zoals een installatie-, bouw- of aannemersbedrijf of bij een ingenieurs- of architectenbureau. Hier geef je invulling aan nieuwbouw- of renovatieprojecten binnen de woning- of utiliteitsbouw.

Werk(voorbereider) in uitvoering

Tijdens je werkzaamheden heb je te maken met bijvoorbeeld aannemers, architecten, uitvoerders, bouwkundig of technisch tekenaars, site managers en installateurs. Je kunt ook te maken krijgen met de opdrachtgever van een project. Vaak moet uit gesprekken met een opdrachtgever afgeleid worden wat de werkinstructies zijn. Daarom is het ook belangrijk om over de gehele linie goed te communiceren en af te stemmen, om het werk in goede banen te leiden. Vanaf start tot oplevering ben je betrokken bij de projecten en deel jij je expertise. Wanneer je als werkvoorbereider in de installatietechniek werkt, houd jij je bezig met werktuigbouwkundige installaties (W-installaties) of elektrotechnische installaties (E-installaties). Bij ZNI is het werk gericht op W-installaties.

Je staat als werkvoorbereider aan het begin van elk project. Dit voortraject is belangrijk. Jij zorgt er onder andere voor dat alle benodigde materialen aanwezig zijn, het kostenplaatje in orde is en dat de juiste mensen op de uitvoering gezet worden. Daarnaast ben je soms ook voor een deel verantwoordelijk voor het aanleveren van de technische tekeningen. Na het voortraject blijf je de voortgang van het project in de gaten houden. Dit doe je bijvoorbeeld door de projectlocatie te bezoeken. Maar het gros van de werkzaamheden voer je uit vanaf kantoor. Hier zorg je ook voor het nodige overleg  met alle bij het project betrokken collega’s.

De ro(len) van werkvoorbereider

Wat de exacte werkzaamheden van een werkvoorbereider zijn, hangt af van het bedrijf waarvoor jij werkt en welke deelfuncties jij daar hebt. Over het algemeen heeft een werkvoorbereider drie verschillende rollen die elkaar in de praktijk vaak zullen overlappen. Dit is de rol van calculator, technisch tekenaar/BIM-modelleur en planner. De rollen van calculator en planner lijken best veel op elkaar. Het grote verschil is dat er bij de calculator meer nadruk ligt op de berekeningen dan bij de planner. Om een nog duidelijker beeld te geven waar een werkvoorbereider zich over het algemeen mee bezighoudt, zullen we de verschillende rollen wat meer toelichten.

De calculator

De calculator verzamelt informatie over het bouwproject. Zoals tekeningen en kost- en inkoopprijs. Op basis hiervan maakt hij of zij berekeningen voor de benodigde materialen en uren. Ook wordt er een begroting opgesteld voor het totale project. Verder ben je als werkvoorbereider in de rol van calculator veelal verantwoordelijk voor het maken van risicoanalyses en het beoordelen van offertes. Ook kijk je naar manieren om de kostprijs te drukken en welke besparingsmogelijkheden er zijn. Hiernaast zorg je als calculator voor een correcte nacalculatie.

De technisch tekenaar

In de rol van technisch tekenaar of BIM-modelleur richt de werkvoorbereider zich op het maken van ontwerpen, technische tekeningen en berekeningen van technische installaties. Binnen de installatietechniek W houdt dit in dat je zorgt voor het ontwerpen en berekenen van sanitaire-, werktuigbouwkundige-, meet- en regeltechnische gebouw-gebonden installaties. Je maakt gedetailleerde technische tekeningen en ontwerpen met behulp van CAD (Computer Aided Design)-systemen. Dit doe je in softwareprogramma’s zoals bijvoorbeeld Auto-CAD of Revit. Deze tekeningen moeten voorzien worden van maten, verwijzingen en bijschriften, zodat de installateurs op de bouw precies weten wat ze moeten doen.

Zo kun je als tekenaar/modelleur bijvoorbeeld een volledig leidingnet moeten ontwerpen of invulling geven aan het maken van een warmteverliesberekening. Het is natuurlijk van bijkomend belang dat je in je rol als tekenaar op de hoogte bent van wet- en regelgeving en veiligheidsaspecten. Ook is het belangrijk te weten waar specifieke installaties aan moeten voldoen om optimaal te kunnen functioneren. Op deze manier draag je in de rol van tekenaar/modelleur bij aan duurzaam ontworpen installaties. Daarnaast horen het begeleiden van de andere tekenaars en het controleren van tekenwerk soms ook tot de taken van de werkvoorbereider.

De planner

Een werkvoorbereider in de rol van planner is, zoals het woord al zegt, verantwoordelijk voor de (detail)planning van het project. De specifieke taken die bij deze rol horen zijn samengevat: het vaststellen van het benodigd personeel, het maken van een werkrooster, de inkoop van materiaal en het contact met de toeleveranciers, opdrachtgevers en eventuele onderaannemers. Ook het verschaffen van werkinstructies, het signaleren van meer- of minderwerk en het verkrijgen van benodigde vergunningen zijn werkzaamheden van de planner. Overleg en het goed afstemmen van de werkzaamheden is in deze rol, zoals ook in de andere rollen van de werkvoorbereider, van groot belang.