Wereldwijd verandert het klimaat doordat de aarde opwarmt. Hoe snel deze opwarmt hebben we zelf in de hand door de uitstoot van CO2 te verlagen. Aanpassingen aan de gebouwde omgeving zijn hierom uiterst gewenst. De gebouwde omgeving is namelijk goed voor bijna 40% van ons energieverbruik en bijna een derde van de CO2-emissies in Nederland.  Maar wanneer is een gebouw duurzaam en hoe bewijs je dat? Om te dat te bepalen én te bewijzen heb je de BREEAM-certificering.

Wat is BREAAM?

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM zelf staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE). De Dutch Green Building Council (DGBC) is de beheerder en ontwikkelaar van de Nederlandse variant en heeft 4 verschillende keurmerken operationeel: Gebiedsontwikkeling, Nieuwbouw en Renovatie, In-Use en Sloop en Demontage.

Hoe werkt BREAAM bij nieuwbouw en renovatie?

We spitsen ons nu verder toe in BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie, het werkterrein van ZNI. Binnen dit keurmerk kan een certificaat kan worden behaald voor twee fases.

  • Ontwerpfase: certificaat voor het ontwerp dat vervalt na oplevering van het gebouw.
  • Opleverfase: definitief certificaat zonder einddatum voor het opgeleverde gebouw.

Op allerlei verschillende gebieden kan een gebouw punten behalen. Dit worden deelscores genoemd bij duurzaamheidscategoriën. Dit zijn er binnen dit keurmerk negen: Management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie, en vervuiling. Alle punten die je bij de ontwerp- of opleverfase behaald worden bij elkaar opgeteld, waarna je breeam certificaat de volgende gradaties kent:

  • Outstanding
  • Excellent
  • Very Good
  • Good
  • Pass

BREEAM en de installatietechniek

Bij de ontwikkeling van een pand wordt vaak vooraf besloten welk score behaald wil worden. Dit heeft namelijk naast een gezondere leefomgeving ook financiële gevolgen voor de ontwikkelaar. Panden met een hogere duurzaamheidsscore zorgen voor een bewezen hogere vastgoedwaarde, is het een cruciaal hulpmiddel bij groenfinanciering en hebben duurzame gebouwen lagere operationele kosten. Aan ZNI is het de taak om te zorgen dat de gekozen score ook daadwerkelijk gehaald wordt op het gebied van installatietechniek.

BREEAM toepassingen

ZNI is hoofdzakelijk actief rondom de duurzaamheidscategorieën Management, Gezondheid, Energie, water en vervuiling. Voorbeelden hiervan zijn, hergebruik van regenwater, beperken van het waterverbruik, tussenbemetering, verbetering van de luchtkwaliteit en duurzame warmte en koude opwekking. Zo ontwerpt en installeert ZNI specifieke installaties die (binnen de utiliteit) worden toegepast.

Concrete installatievoorbeelden hiervan zijn o.a. het inbouwen van sensors bij toiletruimtes. Deze detecteren of er iemand aanwezig is in de specifieke ruimte. Is er niemand aanwezig dan worden er om lekverliezen te voorkomen automatisch magneetkleppen dichtgestuurd.

Er worden om een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen, speciale filters, CO2 sensoren en regelingen in de luchtbehandelingsinstallatie toegepast.

Gedrag

Om overbodig water en energie gebruik tegen te gaan is het ook belangrijk om het gedrag van mensen te sturen. Dit kan gedaan worden door de gebruikers in een gebouw continu inzichtelijk te maken wat hun verbruik is. Zo zijn mensen zich bewust van hun eigen verbruik, maar kan er ook onderzocht worden waarom de mensen op etage 2 bijvoorbeeld meer verbruiken dan de mensen op etage 1 en 3. Hiervoor ontwerpt en installeert ZNI tussenmeters,  zodat realtime het water-, gas-, en/of elektriciteitsverbruik is af te lezen van schermen.

Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden van een uitgebreid palet aan beïnvloedingsmogelijkheden die de installatietechniek heeft op het behalen van een certificaat. Hiervoor heeft ZNI gecertificeerde krachten aan boord om dit uit te werken en om alle informatie officieel in te mogen dienen.