Eerder besteedden we al aandacht aan verduurzaming in de installatietechniek. Ook een veel gehoorde term is innovatie. Maar wat is innovatie? En wat houdt innovatie in de installatiebranche in? En hoe kijken we bij ZNI tegen innovatie aan.

Wat is innovatie in de installatiebranche?

Om een antwoord te geven op de vraag: “Wat is innovatie?”, of nog beter, “Wat is innovatie in de installatiebranche?”, is het eerst zaak de definitie van innovatie helder te krijgen. Dus pakte we de ‘Dikke van Dale’ er maar weer eens bij.

“Invoering van een nieuwigheid” is volgens dit woordenboek de definitie van innovatie. Niks meer en niks minder. Alleen hoe verhoudt zich dit tot de installatiebranche? Om hier een antwoord op te geven delen we dit op in drie verschillende subgroepen; product, proces en mens.

Innovatieve producten in de installatiebranche

De subgroep producten is misschien wel de meest vanzelfsprekende subgroep. Want het invoeren van nieuwe producten of het vernieuwen van producten komt veel voor. De afgelopen jaren heeft dit wel een enorme sprong gemaakt doordat, mede door de verduurzaming, nieuwe technieken zijn ontwikkeld. Dit brengt vanzelfsprekend nieuwe producten of systemen met zich mee; isolatie, verwarming, verlichting, koeling, ventilatie, waterbesparing, domotica, energiebesparing, warmtewisselaars, PV, zonneboilers, warmtepompen, warmtekoudeopslag (WKO), HRe-ketels. Sommige al sinds jaar en dag bekend, sommige erg nieuw.

Innovatieve processen

Rondom de installatie en/of het ontwerp van al deze producten horen ook processen. Processen die niet in beton gegoten zijn, maar ook onderhevig zijn aan verandering en vernieuwing. Bij ZNI houden wij niet van veranderen om het veranderen zelf. Als processen goed lopen houden wij ze vooral graag zoals ze zijn. Toch kijken we ook hier of we kunnen ‘innoveren’. Vragen die we onszelf hierbij stellen kunnen zijn:

  • Kunnen we het inkoopproces versnellen?
  • Hoe kunnen we foutmarges voorkomen?
  • Hoe zorgen we voor een betere informatieoverdracht tussen kantoor en werkvloer?

Een voorbeeld van innovatie vanuit kantoor is de overgang van 2D tekenen naar 3D tekenen; van tekenen in AutoCad naar Bim Modelleren. Een manier van werken die ervoor zorgt dat eventuele fouten achteraf makkelijk zijn te herstellen én die zorgen voor een betere informatieoverdracht.

Innovatie van de mens

Als je dit hardop leest is dit misschien een wat vage omschrijving, want hoe kunnen we onze mensen vernieuwen? Toch spreekt ook dit voor zich. We zorgen er bij ZNI namelijk continu voor dat we onze collega’s voorzien van nieuwe kennis. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van cursussen over specifieke nieuwe producten of werkmethodes. We schreven het al eens in een eerdere blog; opleiden en ontwikkelen van vakmensen is essentieel. Voor wie deze vernieuwing wellicht nog wat vergezocht vindt kunnen we het ook concreter maken. We vernieuwen én kijken ook kritisch naar ons personeelsbestand:

  • Kunnen we nieuwe collega’s toevoegen aan het team van ZNI?
  • Kunnen collega’s zich ontwikkelen naar een nieuwe functie?
  • Hebben we de mogelijkheid om leerlingen te accepteren?
  • Gaat er iemand afscheid nemen omdat ze met pensioen mag?

Allerlei vraagstukken op het menselijke vlak die zorgen voor een nieuwe dynamiek op de werkvloer. Ook hier houden we het wel graag concreet en nemen we niemand aan ‘om het aannemen’. Ook iemand die blij is met de rol die hij of zij heeft, hoeft niet noodzakelijk door te groeien naar een nieuwe functie.

Wij innoveren waar nodig!

Meer weten? Lees eens de blog van Gom Kremers, eigenaar van ZNI en bekijk onze vacatures.!